עקוב

יישום למתקדמים- הגדרת מודל הרשאות

כללי
במערכת MyBusiness ישנם שני סוגים של הרשאות:
1. הרשאת פעולות – נגזרות מהרשאות הפרופילים
2. הרשאות נתונים – מהם הנתונים שמורשים עבור משתמש.
מערכת MyBusiness מאפשרת לנהל את הרשאות הנתונים בשני מודלים: לפי אזור וסוג לקוח ולפי עץ ארגוני. לצורך קביעת מודל ההרשאות הרלוונטי יש להיכנס לתפריט ניהול מערכת > הגדרות ותחת אפשרויות ניהול לקוחות לבחור באופציה הרצויה
 
Guide53_1.png
 
הרשאות לפי אזור וסוג לקוח
כרטיס הלקוח מכיל שני שדות רלוונטיים למודל הרשאות זה : אזור וסוג לקוח. תוכל להגדיר עבור כל משתמש מהם האזורים וסוגי הלקוחות המורשים עבור המשתמש.
טיפ! באפשרותך לשנות את שמות השדות הללו כך שמודל ההרשאות ינוהל לפי פרמטרים אחרים. לדוגמא: ניתן לשנות את שדה אזור ל "איך הגיע?" ולתת הרשאות לכל משתמש לצפות בלקוחות עם מקור הגעה אחד או יותר.
לצורך הגדרת אזורים ו\או סוגי לקוחות המורשים למשתמש יש להיכנס לפרטי המשתמש (ניהול מערכת > משתמשים) ולסמן את האזורים וסוגי הלקוחות המורשים:
 
Guide53_2.png
 
הרשאות לפי עץ ארגוני
באפשרותך לבנות עץ ארגוני במערכת שממנו ייגזר מודל ההרשאות לפי הדוגמא הבאה
 
Guide54_1.png
 
כל צבע בעץ הארגוני המתואר לעי"ל מייצג רמה היררכית בעץ. מהדוגמא הנ"ל ניתן להבחין כי בעץ הארגוני הזה יהיו 3 רמות:
- חברה
- מחלקה
- צוות
לאחר בניית העץ תוכל לשייך כל משתמש למקומו הרלוונטי בעץ.
שלב ראשון בהגדרת עץ ארגוני הוא הגדרת הרמות בעץ. לצורך ביצוע הגדרה זו יש להיכנס לתפריט ניהול מערכת > תפריט טבלאות > הגדרת סוגי יחידות ארגוניות. שים לב בשלב זה יש להגדיר את הרמות של העץ(חברה / מחלקה / צוות) ולא את היחידות עצמן (שיווק / מכירות).
לאחר ביצוע הגדרה זו יש להגדיר את היחידות הארגוניות עצמן. לצורך כך יש להיכנס לתפריט ניהול מערכת > תפריט טבלאות > הגדרת עץ ארגוני. שים לב, היחידה הראשונה (רמת החברה) נוצרה בצורה אוטומטית. על מנת להוסיף יחידות יש להקליק על הוספה ולהקפיד למלא את הפרטים הבאים כהלכה:
שם יחידה: שם היחידה הארגונית (מכירות / צוות עודד / צוות גילי)
קוד: יש להזין מספר עבור כל יחידה ארגונית (הקוד ישמש אותך בעתיד במידה ותרצה ליצור ממשקים מול עצים ארגוניים נוספים בארגונך כמו ה active directory )
סוג יחידה: לאיזה רמה היחידה הארגונית  הנ"ל שייכת
יחידת אב: לאיזה יחידה ארגונית היחידה הנ"ל כפופה
 
לפי הדוגמא הנ"ל צוות עודד יוקם באופן הבא:
שם יחידה: צוות עודד
קוד: 10
סוג יחידה: צוות
יחידת אב: מכירות
 
Guide55_1.png 
 
המערכת תומכת בניהול עצים ארגוניים מורכבים מאוד לפי הדוגמא הנ"ל של רשת שמנהלת את זכייניה:
 
Guide56_1.png
 
שיוך משתמשים לעץ הארגוני
על מנת להחיל את הרשאות העץ הארגונים יש להיכנס לפרטי המשתמש ולבצע שיוך באופן הבא:
- יחידה ארגונית: החידה הארגונית אליה שייך המשתמש. שים לב, ע"י הגדרת יחידה ארגונית זו נקבעת השייכות של המשתמש בלבד – לא נקבעות הרשאות הצפייה שלו 
- הרשאות לפי עץ ארגוני: היחידות המורשות עבור משתמש זה. שים לב, הפעולות המורשות למשתמש עבור יחידות אלו הן הפעולות שמורשות לו ברמת הפרופיל. 
 
הרשאות נוספות במערכת:
הרשאות לפי שלבי מכירה – ניתן להגדיר בפרטי המשתמש מהם שלבי המכירה המורשים לצפייה ועדכון ע"י המשתמש. אי סימון של שלב מסוים ימנע מהמשתמש ולהעביר מכירות לשלב זה ולאתר מכירות בשלב זה. 
הרשאת שליחת SMS – על מנת לאפשר למשתמש לשלוח SMSים מהמערכת יש להיכנס לפרטי המשתמש ולסמן את התיבה  הבאה 
 
Guide56_2.png

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk