עקוב

הצבת מטרות ויעדים כחלק מהטמעת מערכת ה CRM

חלק בלתי נפרד מהטמעת מערכת הוא הגדרת המטרות והיעדים ליישום המערכת. כאמור אנו ממליצים להגדיר מטרות ויעדים הגיוניים ומצומצמים ולהרחיבן בהדרגה.
המטרות אותם אנו נגדיר יהיו תחילה כלליות כגון שיפור המכירות, שיפור השירות ללקוחות. ממטרות אלו ייגזרו מטרות יותר נקודתיות וכמותיות כגון:

  • זיהוי לידים איכותיים
  • הגדלת כמות המכירות מלקוחות חוזרים
  • קיצור זמן המתנה לקבלת שירות
  • ייעול תהליך טיפול בפניות שירות

ככלל ניתן לחלק את המטרות והיעדים לשתי קבוצות עיקריות:
1. שיפור וייעול תהליכים קיימים
2. יישום תהליכים חדשים

מטרות אלו צריכות להיות שגורות בפיו של כל גורם שעתיד להשתמש במערכת ולכן, גיבוי הנהלת הארגון בהצבת היעדים ומדידתם קריטית ביותר להצלחת התהליך. על הארגון לדבר בשפה החדשה שתוטמע בארגון. מנהלי החברה צריכים לשקף את חשיבותו של הכלי בכל היבט.
ניתן לשתף את משתמשי הקצה למטרות המערכת משלביה הראשונים כמו כן, ניתן לערב אותם בשלבים מתקדמים יותר של הטמעת המערכת, מעורבות זו תגרור מחויבות של העובד כלפי המערכת והצלחת התהליך.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk