עקוב

קשרים בין לקוחות במערכת ה CRM

היכן אני מזין סוגי קשרים בין לקוחות ?

על מנת לסייע באיסוף מידע על לקוחות שונים ניתנת האפשרות להזין קשרים בין לקוחות. בכדי ליצור את הקשרים גש למסך הניהול > תפריט טבלאות > הגדרת סוגי קשרים בין לקוחות.

מיון – סדר הערכים

סוג קשר ראשוני -  (לדוגמא: בסוג קשר של אבא-בן) סוג קשר ראשוני יהיה - אבא.

סוג קשר משני – באותה דוגמא, יהיה - בן.

יישויות מקושרות – אופציות נתונות :

- לקוח – לקוח

- לקוח – איש קשר

- איש קשר – איש קשר

- פרויקט  - לקוח

- פרויקט – איש קשר

משמע, קשר בין כרטיסי לקוח, איש קשר ופרויקט.

היכן אני קובע את הקשרים בין לקוחות ספציפיים ?

היכנס לכרטיס הרלוונטי, לחץ על קישורית הקשרים בכרטיס (נמצאת מצד ימין למטה). אנא עקוב אחר השלבים הבאים:

  1. בחר את סוג הקשר מרשימת סוגי הקשרים (סוגי הקשרים כוללים את הישויות בינן ניתן לקשר)
  2. בחר באופן הזנת הלקוח המקושר (מתוך בסיס הנתונים או כטקסט חופשי)

במידה והלקוח / איש הקשר קיימים בבסיס הנתונים, ניתן לחפש ולהוסיף אותם מרשימת הלקוחות, במידה והלקוח / איש הקשר לא קיימים בבסיס הנתונים ניתן להזין את שם הלקוח / איש הקשר כטקסט חופשי או להקים לקוח חדש.

  1. לחץ על כפתור הוסף והלקוחות המקושרים יופיעו בצורה טבלאית. ניתן לנווט לכרטיס לקוח מקושר ע"י הקלקה על זכוכית מגדלת.
    *הקשרים המוזנים באמצעות כרטיס הלקוח יוצגו בצורה גראפית במפת הקשרים.

תצוגת הקשרים

דוח מערכת > מפת קשרים

מומלץ להגדיר את צבעוניות הקשרים. קל יותר אחרי זה בדוח מערכת > מפת קשרים לזהות את סוג הקשרים שיצרת.

בניית שאילתות ודוחות

ניתן לבנות שאילתות ודוחות באופן עצמאי. את הדוחות הללו ניתן לבנות מתוך כל עולם במערכת (לקוחות, מכירות, פניות, משימות וכדומה). לטובת בניית השאילתות והדוחות צורפו לרשימת השדות האפשריים לשימוש שני שדות המספקים מידע על הקשרים בין הלקוחות.

  1. מקושר ללקוחות אחרים – מספק ערך המציג האם קיימים לאותו לקוח קשרים (Y/N).

תיאור: C:\Users\SHLOMI\Desktop\עזרה\22.files\image001.png

  1. לקוחות מקושרים –רשימה שמית של הלקוחות המקושרים.

תיאור: C:\Users\SHLOMI\Desktop\עזרה\22.files\image002.png

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk