עקוב

מודול לקוחות ב CRM- כרטיס מכירה - מידע נוסף

1. מכירה מחזורית:
ניהול מכירות אשר חוזרות על עצמן ומתחדשות באופן אוטומטי. לדוגמא: מנוי לעיתון יומי, מחיר מנוי חודשי 100 ₪, לתקופה של 12 חודשים.

2. סיכוי

ניתן להגדיר כי הזנת הערך תתבצע ישירות בכרטיס המכירה או שבמעבר בין שלבי המכירה השונים יוזן ערך עדכני לכל שלב. בכדי לבצע פעולה זו יש לגשת לניהול מערכת > הגדרות ולבחור ערך בשדה שיטת מכירה.

3. קצת על טבלת מוצרים

למכירה ניתן לקשר יותר ממוצר אחד, כל מוצר יופיע כשורת מוצר בטבלה וניתן יהיה להזין לו את הערכים הרלוונטיים לו. הטבלה מכילה עמודות קבועות בעלות חישובים קבועים, כגון: סכום – מכפלה של עמודת המספר והמחיר ליחידה. סכום לאחר הנחה – מכפלה של אחוז הנחה וסכום המכירה ותוחלת המכירה – מכפלה של סיכוי הסגירה וסכום לאחר הנחה.
ניתן להוסיף עמודות לטבלה וכן להסיר עמודות קיימות שלא בשימוש.
על מנת להוסיף עמודות, יש לבצע את השלבים הבאים:
א. גש להגדרת מערכת > הגדרת שדות > הגדרת שדות נוספים עבור שורות מכירה והגדר את השדות הרלוונטיים למילוי שברצונך שיופיעו בטבלת המוצרים.
ב. גש להגדרת מערכת > הגדרת שדות > ערוך כרטיס מכירה > לחץ על הקישור בחר עמודות לצפייה > העבר את השדות שברצונך לראות בטבלה לעמודה השמאלית – שדות להצגה.

ג. בעת הוספת מוצר במילוי כרטיס המכירה, השדות שהוספנו כמאפייני שורות מוצר יופיעו בחלונית נפרדת. לאחר בחירת הערכים בהם, הם יוצגו בטבלת המוצרים.

ד. במידה ואינך רואה את החלונית והמאפיינים שהגדרת, בצע את הפעולות הבאות:
גש לניהול מערכת > פרופילים > כנס לפרופיל שלך > ערוך טאבים > בחר סוג כרטיס: מוצרים > העבר את הגדרות נוספות לעמודת הטאבים שנבחרו > לחץ על שלב הבא ושמור > סגור את החלונית ולחץ שוב על שמור (למידע נוסף בנושא פרופילים, גש לפרק
יישום והטמעה -  שלב ב' > הגדרת מודול הרשאות).
ה. במידה והזנו מאפיין שאינו רלוונטי לכלל המוצרים במערכת וברצוננו למנוע את קפיצתו בחלק מהמוצרים, ניתן להתאים לכל מוצר את המאפיינים הרלוונטיים לו. כיצד עושים זאת? גש להגדרת מערכת > תפריט טבלאות > הגדרת מוצרים > לחץ על כפתור חיפוש > היכנס למוצר שאת מאפייניו ברצונך לערוך > עבור ללשונית הגדרות נוספות > העבר לעמודה שמאלית הנקראת שדות פעילים את כל המאפיינים הרלוונטיים לאותו מוצר > באותה דרך יש לערוך את שאר המוצרים.

ניהול מוצרים
מאפייני מוצר
- בעת הזנת המוצרים למערכת /מערכות CRM ניתן להוסיף לכל מוצר מאפיינים קבועים, דוגמא למאפיין קיים – מספר קטלוגי.דוגמא למאפיין שניתן להוסיף - במידה והמוצר שלי הוא דגם מסוים של רכב ולו שני צבעים, שחור ולבן. לצבע השחור יש מספר קטלוגי שונה מהצבע הלבן, משמע, מדובר בשני מוצרים ולא באחד. בכדי לנהל זאת, ניתן להזין כל מוצר בנפרד ולהגדיר לכל אחד את הצבע המאפיין אותו.

את המאפיינים שנגדיר פה ניתן יהיה בשלב מאוחר יותר להציג בשאילתות ובדוחות שנבנה.

 

 

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk