עקוב

עדכון\מחיקה גורפים

עדכון\מחיקה גורפים  

על מנת לבצע אחת מהפעולות, גש להגדרות מערכת > עדכון/מחיקה גורפים.

עדכון גורף – מאפשר עדכון של שדות בשני כרטיסים במערכת, כרטיס לקוח וכרטיס פניה.
מחיקה גורפת – מאפשרת מחיקה גורפת של כרטיסי הלקוח והפניה. 


שלבי פעולה

שלב ראשון בעבור עדכון או מחיקה – הרצת שאילתה לבחירת הלקוחות\פניות שברצונך לעדכן או למחוק, שלב זה זהה לשתי הפעולות. למידע נוסף בנושא בניית שאילתות, גש ל> הגדרת שאילתות

 עדכון גורף - המשך שלבים

בחר את הלקוחות\הפניות שברצונך לבצע בכרטיסם עדכון גורף, במידה ואתה מעונין בסימון כלל התוצאות, סמן את הצ'קבוקס הוסף הכול. לחץ על הכפתור עדכן.

לאורך התהליך יוקפצו מספר הודעות בדיקה ואזהרה על מנת להבטיח את נכונותך לבצע עדכון גורף של הנתונים.

לאחר אישור ההודעה יוצג לך כרטיס הלקוח\פניה בו תוכל לבחור את השינוי הגורף הרצוי שברצונך לבצע, לדוגמא: העברה של כלל הלקוחות שמקור ההגעה שלהם אתר הבית לאחראי לקוח חדש, אביתר.
לסיום לחץ על שמור.

עדכון גורף לוקח מספר רגעים, המתן עד קבלת הודעה המעידה על סיום התהליך.

 מחיקה גורפת - לקוחות - המשך שלבים

לאורך התהליך יוקפצו מספר הודעות בדיקה ואזהרה על מנת להבטיח את נכונותך לבצע מחיקה גורפת של הנתונים.

בחר את הלקוחות שברצונך למחוק מהמערכת, במידה ואתה מעונין בסימון כלל הלקוחות, סמן את הצ'קבוקס הוסף הכול. לחץ על הכפתור מחק

יש לאשר את חלונות האזהרה שקופצים.

מחיקה גורפת לוקחת מספר רגעים, המתן עד קבלת הודעה המעידה על סיום התהליך.

  

                                  

 

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk