עקוב

מודול לקוחות - לשונית טאבים בכרטיס הפנייה CRM

הגדרת שדות חובה

ניתן להגדיר שדות חובה בכרטיס הפניה הראשי. את ההגדרה מבצעים באמצעות מחולל הכללים האוטומטים במערכת. לאחר שסיימת להגדיר את כל השדות הרלוונטיים בכרטיס הפניה, יש לגשת להגדרות מערכת -> מחולל כללים אוטומטים -> ולחיצה על הוסף כלל.

Description: תיאור: https://www.myapps-systems.com/app_test2/show.asp?INNERCODE=14532&P1=11217101&P2=33428

בבניית הכלל ישנם 3 שלבים.

Description: תיאור: https://www.myapps-systems.com/app_test2/show.asp?INNERCODE=14533&P1=289952863&P2=875530

 שלב ראשון - פרטי כלל אוטומטי

Description: תיאור: https://www.myapps-systems.com/app_test2/show.asp?INNERCODE=14534&P1=325191123&P2=981990

 

  1. יש לתת לכלל שם המעיד על הפונקציונאליות שלו בשדה - שם הכלל, לדוגמא: שם לקוח וסיכום טיפול שדות חובה.
  2. סוג ישות נתונים - פניות.
  3. גורם לפעולה - סימון עדכן שדה בצד דפדפן.
  4. לחיצה על שלב הבא.

שלב שני - תנאים

Description: תיאור: https://www.myapps-systems.com/app_test2/show.asp?INNERCODE=14535&P1=262113446&P2=791423

 

כל כלל מחייב הזנת תנאי לפעולתו. במידה ואתה מעוניין להגדיר את שדה סיכום טיפול כשדה חובה באופן קבוע, פשוט בחרו בשם השדה - סוג הפנייה, בסוג החיתוך - כולל את ובערכים, פשוט סמן הכל. בצורה כזו הכלל יתממש תמיד ושדה סיכום טיפול יהפוך לשדה חובה. לא לשכוח ללחוץ על הכפתור - הוסף תנאי.

במידה ואתה מעוניין ששדה סיכום טיפול יהיה חובה רק במקרים מסוימים, ניתן להזין את התנאים השונים בשלב זה. לדוגמא, רק כשסוג הפנייה הוא - תמיכה טכנית, אז הפוך את שדה סיכום טיפול לחובה. לא לשכוח ללחוץ על הכפתור - הוסף תנאי.

שלב שלישי - פעולות

Description: תיאור: https://www.myapps-systems.com/app_test2/show.asp?INNERCODE=14536&P1=71718936&P2=216213

 

 

בשלב זה בוחרים את שדות החובה הרצויים. בעמודה הימנית מופיעים כל השדות בכרטיס הפנייה הראשי. יש לסמן את השדה ובעזרת החיצים להעבירו לעמודה השמאלית. בסוף יש ללחוץ שמור. לאחר לחיצה על כפתור ה-שמור, יש ללחוץ על כפתור ה-סיים.
* שימו לב, במערכת CRM ישנם חמישה שדות המוגדרים כחובה כברירת מחדל. שדות אשר תגדירו באשף זה יתווספו לחמישה הקיימים.
 
עיצוב כרטיס בעזרת הסתרת שדות - כלל אוטומטי

ניתן להציג שדות שונים בכרטיס הפנייה. לדוגמא: במידה וסוג הפניה הוא - תמיכה טכנית, יש להציג בכרטיס הפניה את שדה התת סוג פנייה. במקרה וסוג הפניה הוא - הדרכה, יש להציג בכרטיס שדה שנקרא - סוג ההדרכה. את בניית התנאים ניתן לבצע על כל שדה בכרטיס הפניה.
את ההגדרה מבצעים באמצעות מחולל הכללים האוטומטים במערכת. לאחר שסיימתם להגדיר את כל השדות הרלוונטיים בכרטיס הפניה (לכל התצוגות) יש לגשת להגדרות מערכת -> מחולל כללים אוטומטים -> ולחיצה על הוסף כלל.

שלב א' ושלב ב' זהים לאלה שפירטנו תחת הכותרת - שדות חובה.

שלב ג' - פעולות

Description: תיאור: https://www.myapps-systems.com/app_test2/show.asp?INNERCODE=14544&P1=326716702&P2=986599

בעמודה הימנית ניתן למצוא כל השדות אשר יוצגו בכרטיס הפניה. בעמודה השמאלית יוצגו כל השדות שיוסתרו. משמע, אם אני רוצה להביא למצב שכשאני בוחרת סוג פנייה - תמיכה טכנית אז יוצג רק שדה של תת סוג פניה ושדה הערות, אני צריכה לדאוג שאלה השדות היחידים שנמצאים בעמודה הימנית, כל שאר השדות יעברו לעמודה השמאלית ויוסתרו ברגע שניכנס לכרטיס פניה ונבחר בשדה הסוג פניה - תמיכה טכנית.

 

הגדרת SLA - אמנת שירות - זמן תקן לפתרון
SLA - Service level agreement
ניתן להגדיר במערכת לכל סוג פניה זמן תקן לפתרון, מרגע שנשמרה הפניה בפעם הראשונה במערכת, הזמן מתועד וניתן לראות האם חרגנו מזמן התקן לפתרון. בכדי להגדיר את ה- SLA, יש לגשת לניהול מערכת > תפריט טבלאות > טבלת סוגי פניות.
את ה-SLA  ניתן להגדיר בשלושת הרמות של סיווג הפנייה (טבלת סוג פניות, הגדרת תת סוגי פניות, הגדרת תת סוגי פניות רמה 2). הרמה האחרונה גוברת על הרמות שמעליה, משמע, SLA שיוגדר לתת סוג פניה רמה 2 ייגבר על ה- SLA שיוגדר לסוג הפנייה הראשי. את ה-SLA  יש להגדיר ביחידות של דקות.
לאחר הגדרת ה-SLA, ניתן להציג את השדות של זמן התקן והזמן לתום טיפול בכרטיס הפניה. על מנת לצרף שדות אלה לכרטיס, יש לגשת לניהול מערכת > הגדרת שדות > ערוך כרטיס פניה > ולצרף מהרשימה בצד ימין את שני השדות.

Description: תיאור: https://www.myapps-systems.com/app_test2/show.asp?INNERCODE=14885&P1=56986126&P2=171703

SLA לפי חלון שירות – 

זמן תקן לפתרון הוא הזמן המרבי המותר מפתיחת אירוע לסגירתו. זמני תקן מוגדרים עבור סוגי פניות, תת-סוגי פניות ותת סוגי פניות – רמה2. בכרטיס הפנייה מוגדר שדה אופציונאלי שנקרא זמן לתום הטיפול שמודד את הזמן שנותר לסגירת האירוע ביחס לזמן התקן לפתרון.
בפיצ'ר זה ניתן להגדיר חלון שירות שזמן הטיפול בפנייה יחושב לפיו ובהתאם יחושב גם הזמן לתום טיפול על פי ה-SLA.
לדוגמא: אם חלון השירות הוא ימים א-ה משעה 09:00 עד 18:00 ופנייה נפתחה ביום א' בשעה 10:00, אז ביום א' בשבוע שלאחר מכאן בשעה 10:00, זמן הטיפול של הפנייה יהיה 5 ימים ולא 7 ימים כפי שמורה ברירת המחדל.
בטבלת המועדים והחגים ניתן להגדיר חלון שירות מיוחד עבור ימי מועד ספציפיים.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk