עקוב

הגדרת מודול הרשאות

הגדרת מודל הרשאות

כללי

במערכת MyBusiness ישנם שני סוגים של הרשאות:

  1. הרשאת פעולות – נגזרות מהרשאות הפרופילים
  2. הרשאות נתונים – מהם הנתונים שמורשים עבור משתמש.

מערכת MyBusiness מאפשרת לנהל את הרשאות הנתונים בשני מודלים: לפי אזור וסוג לקוח ולפי עץ ארגוני. לצורך קביעת מודל ההרשאות הרלוונטי יש להיכנס לתפריט הגדרות מערכת > הגדרות> אפשרויות ניהול לקוחות לבחור באופציה הרצויה.

הרשאות לפי אזור וסוג לקוח

 כרטיס הלקוח מכיל שני שדות רלוונטיים למודל הרשאות זה : אזור וסוג לקוח. תוכל להגדיר עבור כל משתמש מהם האזורים וסוגי הלקוחות המורשים עבור המשתמש.

טיפ! באפשרותך לשנות את שמות השדות הללו כך שמודל ההרשאות ינוהל לפי פרמטרים אחרים. לדוגמא: ניתן לשנות את שדה אזור ל "איך הגיע?" ולתת הרשאות לכל משתמש לצפות בלקוחות עם מקור הגעה אחד או יותר.

 

לצורך הגדרת אזורים ו\או סוגי לקוחות המורשים למשתמש יש להיכנס לפרטי המשתמש (הגדרות מערכת > משתמשים) ולסמן את האזורים וסוגי הלקוחות המורשים:

באפשרותך לבנות עץ ארגוני בתוכנת CRM שממנו ייגזר מודל ההרשאות לפי הדוגמא הבאה

כל צבע בעץ הארגוני המתואר לעי"ל מייצג רמה היררכית בעץ. מהדוגמא הנ"ל ניתן להבחין כי בעץ הארגוני הזה יהיו 3 רמות:

-          חברה

-          מחלקה

-          צוות

לאחר בניית העץ תוכל לשייך כל משתמש למקומו הרלוונטי בעץ.

שלב ראשון בהגדרת עץ ארגוני הוא הגדרת הרמות בעץ. לצורך ביצוע הגדרה זו יש להיכנס לתפריט הגדרות מערכת > תפריט טבלאות > הגדרת סוגי יחידות ארגוניות. שים לב בשלב זה יש להגדיר את הרמות של העץ(חברה / מחלקה / צוות) ולא את היחידות עצמן (שיווק / מכירות).

לאחר ביצוע הגדרה זו יש להגדיר את היחידות הארגוניות עצמן. לצורך כך יש להיכנס לתפריט הגדרות מערכת > תפריט טבלאות > הגדרת עץ ארגוני. שים לב, היחידה הראשונה (רמת החברה) נוצרה בצורה אוטומטית. על מנת להוסיף יחידות יש להקליק על הוספה ולהקפיד למלא את הפרטים הבאים כהלכה:

שם יחידה: שם היחידה הארגונית (מכירות / צוות עודד / צוות גילי)

קוד: יש להזין מספר עבור כל יחידה ארגונית (הקוד ישמש אותך בעתיד במידה ותרצה ליצור ממשקים מול עצים ארגוניים נוספים בארגונך כמו ה active directory )

סוג יחידה: לאיזה רמה היחידה הארגונית  הנ"ל שייכת

יחידת אב: לאיזה יחידה ארגונית היחידה הנ"ל כפופה

 

לפי הדוגמא הנ"ל צוות עודד יוקם באופן הבא:

שם יחידה: צוות עודד

קוד: 10

 

המערכת תומכת בניהול עצים ארגוניים מורכבים מאוד לפי הדוגמא הנ"ל של רשת שמנהלת את זכייניה:

שיוך משתמשים לעץ הארגוני

על מנת להחיל את הרשאות העץ הארגוני יש להיכנס לפרטי המשתמש ולבצע שיוך באופן הבא:

    יחידה ארגונית: החידה הארגונית אליה שייך המשתמש. שים לב, ע"י הגדרת יחידה ארגונית זו נקבעת השייכות של המשתמש בלבד – לא נקבעות הרשאות הצפייה שלו

-          הרשאות לפי עץ ארגוני: היחידות המורשות עבור משתמש זה. שים לב, הפעולות המורשות למשתמש עבור יחידות אלו הן הפעולות שמורשות לו ברמת הפרופיל.

 הרשאות נוספות בתוכנת CRM:

  1. הרשאות לפי שלבי מכירה – ניתן להגדיר בפרטי המשתמש מהם שלבי המכירה המורשים לצפייה ועדכון ע"י המשתמש. אי סימון של שלב מסוים ימנע מהמשתמש ולהעביר מכירות לשלב זה ולאתר מכירות בשלב זה.
  2. הרשאת שליחת SMS – על מנת לאפשר למשתמש לשלוח SMSים מהמערכת יש להיכנס לפרטי המשתמש ולסמן את התיבה  הבאה

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk