עקוב

הגדרות מערכת - מודול לקוחות

הגדרות מערכת

תפריט ההגדרות משמש לשינוי הגדרות רוחביות במערכת CRM. כל שינוי שיבוצע בתפריט זה ישפיע על כלל המשתמשים במערכת. בכדי לבצע שינוי בהגדרות מודול הלקוחות  גש להגדרות מערכת  >  הגדרות - אפשרויות ניהול לקוחות או אפשרויות משימה/פעילות (באותו דף). 

** ניתן למצוא מידע על כל אפשרות בלחיצה על אייקון סימן השאלה הכחול בצדו השמאלי.

 

שיטת מודל הרשאות - ניתן למצוא מידע ב - הגדרת מודול הרשאות

אל תאפשר הצגת לקוחות ללא אחראי – במידה וסימנת את הצ'קבוקס והארגון עובד בשיטת הרשאות של עץ ארגוני במערכת CRM, בחיפוש לקוחות בשאילתות ודוחות לא תתאפשר הצגת כרטיסי לקוחות שבשדה האחראי שלהם לא הוזן ערך.

חייב סטטוס בכרטיס לקוח – לא תינתן שמירת כרטיס לקוח ללא שדה הסטטוס. ללא התערבות ידנית במילוי השדה, ייקלט הערך הראשון ברשימת הסטטוסים באופן אוטומטי.

בחירת שאילתה עבור שיוך לקוח – באפשרותך לבחור שאילתה שתשמש אותך לחיפוש לקוח עבור שיוכו לישות אחרת במערכת, כגון: כרטיס מכירה, כרטיס פעילות, כרטיס משימה וכדומה.
ניתן לבחור אך ורק שאילתה שפורסמה לכל הפרופילים ואינה שאילתת צבירה (שאחת מעמודות התוצאה כוללת ערך צבירה כמו כמות או סיכום).
למידע נוסף בנושא בניית שאילתות, גש לפרק יישום והטמעה – שלב ב' > הגדרת שאילתות.

בחירת שדות לתצוגה בטבלה עבור בדיקת לקוח - קביעת תצוגת השדות בתוצאות המוצגות בחלונית זיהוי הלקוח.

בחירת שדות זיהוי עבור בדיקת לקוח - בחירת שדות לזיהוי הלקוח במערכת (מתוך ארבעת השדות לזיהוי, שם לקוח, זיהוי / ח.פ, טלפון לקוח וכתובת מייל.

אל תשלח הודעה עבור פעילות או משימה – הגדרת פעילות או משימה גוררת שליחה אוטומטית של הודעה אל אחראי הפעילות או המשימה. באם אינך רוצה בהתנהגות זו, סמן צ'קבוקס זה. את ההודעות הנשלחות ניתן לראות בדשבוארד > דשבוארד בסיסי > הודעות.

הוסף פרטי איש קשר ולקוח עבור פעילות חדשה– הוספה אוטומטית של פרטי הלקוח ואיש הקשר לשדה מיקום ופרטים עם שמירת פעילות חדשה.

הוסף פרטי איש קשר ולקוח עבור משימה חדשה – הוספה אוטומטית של פרטי הלקוח ואיש הקשר לשדה פרטים עם שמירת משימה חדשה.

אפשר/י הזנת שעת יעד למשימה – ברירת המחדל במערכת מאפשרת בחירת תאריך בלבד כזמן יעד של משימה. במידה וברצונך להזין גם שעה כחלק מזמן היעד לביצוע משימה סמן צ'קבוקס זה.

אפשר תזכורות נפרדות – קיימות שתי אפשריות לתצוגת התזכורות במערכת. כל תזכורת בחלונית נפרדת (ריבוי חלונות) או חלונית אחת מרכזת של כלל התזכורות הקופצות. ברירת המחדל של המערכת היא חלונית מרכזת אחת, במידה ותסמן צ'קבוקס זה תאפשר חלונית נפרדת לכל תזכורת.

ערוך סוגי צפיות ליומן – באמצעות תכונה זו ניתן להגדיר סוגי צפייה שונים. בכל סוג צפייה ניתן להגדיר סט של משתמשים. כאשר משתמש הצופה ביומן בתצוגה יומית יבחר סוג צפייה יוצגו בפניו הפעילויות של המשתמשים שהוגדרו עבור סוג צפייה זה.

ביטול תזכורת כאשר סוגרים משימהכאשר מעבירים את סטטוס המשימה לסגור, קיימת אפשרות לבטל באופן אוטומטי את התזכורת שהוגדרה למשימה. ניתן לבחור האם לעשות זאת עם שאילתת אימות או ללא שאילתת אימות. לדוגמא:

 

 

 

 

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk