עקוב

דוחות מערכת - מכירות

תהליכי מכירה ולידים פתוחים לפי משתמש
תצוגת נתונים: הדוח מציג סיכום של כלל המכירות במערכת CRM לפי שלבי המכירה השונים.
חיתוך נתונים: לפי מוצר ולפי טווח תאריכים.

מכירות לפי מוצר
תצוגת נתונים: הדוח מציג סיכום של כלל המכירות לפי תוחלת מכירה ומוצר, כל שורה בדוח מייצגת מוצר אחד שלצדו מוצג סה"כ תוחלת המכירה של כל המכירות הפתוחות.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים.
בלחיצה על זכוכית המגדלת בעמודה הימנית, ניתן לצפות בפירוט המכירות המרכיבות את אותה שורה.

מכירות לפי סטטוס
תצוגת נתונים: הדוח מציג סיכום של כלל המכירות במערכת CRM לפי שלבי המכירה השונים.
חיתוך נתונים: לפי מוצר ולפי טווח תאריכים.

מכירות לפי משתמש ומוצר
תצוגת נתונים: הדוח מציג סיכום של כלל המכירות במערכת לפי משתמש ומוצר. בלחיצה על זכוכית המגדלת בעמודה הימנית, ניתן לצפות בפירוט המכירות המרכיבות את אותה שורה.
חיתוך נתונים: לפי מוצר ולפי טווח תאריכים.

 

מכירות לפי אזור (לקוח)
תצוגת נתונים: הדוח מציג סיכום של כלל המכירות לפי אזורים, כל שורה בדוח מייצגת אזור אחד שלצדו מוצגים הנתונים הבאים: סה"כ תוחלת המכירה וסה"כ סכום המכירות של כל המכירות הפתוחות.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים.
בלחיצה על זכוכית המגדלת בעמודה הימנית, ניתן לצפות בפירוט המכירות המרכיבות את אותה שורה.

מכירות לפי סוג לקוח
תצוגת נתונים: הדוח מציג סיכום של כלל המכירות במערכת לפי סוג הלקוח. בלחיצה על זכוכית המגדלת בעמודה הימנית, ניתן לצפות בפירוט המכירות המרכיבות את אותה שורה.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים.

מכירות לפי חודשים
תצוגת נתונים: הדוח מציג סיכום של כלל המכירות במערכת לפי חודשים. בלחיצה על זכוכית המגדלת בעמודה הימנית, ניתן לצפות בפירוט המכירות המרכיבות את אותה שורה.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים, סטטוס המכירה, אחראי המכירה ומוצר ספציפי.


מכירות ללא התקדמות

תצוגת נתונים: הדוח מציג את כלל המכירות שמספר הימים שהוגדר לשלב המכירה בו הן נמצאות עבר.
חיתוך נתונים: ללא חיתוך נתונים.

התקדמות מכירות לתקופה
תצוגת נתונים: הדוח מציג את שני העדכונים האחרונים של המכירות במערכת. בנוסף מציג הדוח אינטראקציות שבוצעו כגון פעילויות ומשימות תחת אותו תהליך מכירה.
חיתוך נתונים: מתאריך עדכון אחרון במכירה.

 

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk