עקוב

הגדרות מערכת - מודול מכירות

הגדרות מערכת

תפריט ההגדרות משמש לשינוי הגדרות רוחביות במערכת CRM. כל שינוי שיבוצע בתפריט זה ישפיע על כלל המשתמשים במערכת. בכדי לבצע שינוי בהגדרות מודול המכירות גש להגדרות מערכת  > הגדרות > מכירות.

** ניתן למצוא מידע על כל אפשרות בלחיצה על אייקון סימן השאלה הכחול בצדו השמאלי.

שיטת מכירה
שיטת המכירה קובעת כיצד ישפיע שינוי שלב המכירה על סיכוי ההצלחה שלה. את סיכוי הצלחת המכירה לכל שלב ניתן לקבוע בניהול מערכת > תפריט טבלאות > טבלת שלבי מכירה. ניתן לבחור בין 3 שיטות עבודה:
1. אכוף סיכוי לפי שלב מכירה: סיכוי הצלחת המכירה יתעדכן בהתאם לשלב המכירה. אין אפשרות למשתמש לעדכן את הסיכוי ידנית.
2. עדכן סיכוי לפי שלב מכירה: סיכוי הצלחת המכירה יתעדכן בהתאם לשלב המכירה. הסיכוי הנו בגדר המלצה בלבד, יש אפשרות למשתמש לעדכן את הסיכוי ידנית
3. אל תעדכן סיכוי לפי שלב: סיכוי המכירה ניתן לעדכון ידני בלבד על ידי המשתמש

ברירת מחדל למטבע
בכרטיס המכירה ניתן לקבוע את סוג המטבע בו מתבצעת המכירה. אפשרות זו מגדירה את ברירת המחדל למטבע בכרטיס המכירה.

תהליך מכירה
במידה וברצונך להשתמש בפיצ'ר תהליך מכירה סמן את הצ'קבוקס. למידע נוסף בנושא הגדרת תהליך מכירה במערכת CRM, גש לפרק מודול מכירות -  הרחבה > תהליך מכירה.

 עם השלמת תשלומים העבר שלב מכירה

במידה ונבחר ערך בשדה זה, תועבר המכירה לסטטוס הנקוב כאשר סכום התשלומים יהיה שווה או גדול מסכום המכירה.

השתמש במספור פנימי במכירה
עם בחירת אופציה זו יוצג מספור אוטומטי לכרטיס המכירה.

הצג מספר הזמנה חיצוני בכרטיס מכירה
עם בחירת אופציה זו יוצג שדה מספור חיצוני – קוד ממערכת אחרת בכרטיס המכירה.

השתמש בכמויות בתחזית
בחירה באופציה זו מאפשרת להגדיר את תחזית המכירות לאיש המכירות לפי כמויות ולא סכומים. במידה ואופציה זו לא מסומנת תנוהל תחזית המכירות לפי סכום המכירה.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk