עקוב

הגדרת מערכת - מודול פניות שרות

הגדרות מערכת

תפריט ההגדרות משמש לשינוי הגדרות רוחביות במערכת CRM. כל שינוי שיבוצע בתפריט זה ישפיע על כלל המשתמשים במערכת CRM. בכדי לבצע שינוי בהגדרות מודול פניות השירות  גש לניהול מערכת  > הגדרות > אפשרויות מוקד פניות.

** ניתן למצוא מידע על כל אפשרות בלחיצה על אייקון סימן השאלה הכחול בצדו השמאלי.

קבע פרויקט בכרטיס פנייה – הצגת שדה הפרויקט ותת הפרויקט בכרטיס הפניה.

נעל שדה תאריך פתיחת פנייה – סימון זה יהפוך את שדה תאריך פתיחת הפנייה  לשדה לקריאה בלבד.

SLA לפי חלון שירות – 

SLA הינו זמן תקן שהוגדר בארגון לצורך טיפול בפניות שירות, תקלות וכו'. זמני תקן מוגדרים עבור סוגי פניות, תת-סוגי פניות ותת סוגי פניות – רמה2. בכרטיס הפנייה מוגדר שדה אופציונאלי שנקרא זמן לתום הטיפול שמודד את הזמן שנותר לסגירת האירוע ביחס לזמן התקן לפתרון.
בפיצ'ר זה ניתן להגדיר חלון שירות שזמן הטיפול בפנייה יחושב לפיו ובהתאם יחושב גם הזמן לתום טיפול על פי ה-SLA.
לדוגמא: אם חלון השירות הוא ימים א-ה משעה 09:00 עד 18:00 ופנייה נפתחה ביום א' בשעה 10:00, אז ביום א' בשבוע שלאחר מכאן בשעה 10:00, זמן הטיפול של הפנייה יהיה 5 ימים ולא 7 ימים כפי שמורה ברירת המחדל.
בטבלת המועדים והחגים ניתן להגדיר חלון שירות מיוחד עבור ימי מועד ספציפיים.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk