עקוב

תכנון

טבלת תכנון

באפשרותך לצפות בכמות השעות המתוכננת לעובדים לתקופה במידה והוזנה הערכת שעות לעובד בתת הפרויקט.

תיאור העמודות המוצגות בטבלה

  1. שם לקוח
  2. שם פרויקט
  3. שם תת פרויקט
  4. ת. התחלה וסיום של תת הפרויקט
  5. הערכת שעות – מדובר בהערכת השעות שהוזנה עבור המשתמש בתת הפרויקט הספציפי.

6. אחוז השלמת תת פרויקט – מדובר בהזנה הידנית של אחוז השלמת תת הפרויקט בכרטיס תת הפרויקט במערכת crm(נתון זה ניתן להזין גם דרך גיליון השעות).

7. אחוז משרה נדרש – הערכת שעות לעובד (אשר הוגדרה בהקצאת המשתמש בכרטיס תת הפרויקט)  סה"כ שעות התקן בתקופה הנבחרת (לפי שעות התקן אשר הוגדרו בהגדרת המשתמש - ניהול מערכת > משתמשים > משמש רלוונטי).

ערך זה מתחשב בימי העבודה המוגדרים בניהול מערכת > הגדרות > ימי עבודה (לא מתחשב בחגים ומועדים).

  1. שעות נדרשות בתקופה נבחרת – סה"כ שעות התקן בתקופה הנבחרת (לפי שעות התקן אשר הוגדרו בהגדרת המשתמש - הגדרות מערכת > משתמשים > משמש רלוונטי) * אחוז המשרה הנדרש.
  2. הערכת סה"כ עלות – הערכת שעות לעובד (אשר הוגדרה בהקצאת המשתמש בכרטיס תת הפרויקט) * עלות שעת עבודה לעובד (עלות פנימית - אשר הוגדרה בהגדרת המשתמש, מדובר בעלות האחרונה שהוזנה למערכת crm ). תוצאות לא מתחשבות בתאריכי התקופה שביקשת, מדובר בסה"כ העלות לתת הפרויקט.

10.הערכת עלות לתקופה – הערכת שעות לעובד (אשר הוגדרה בהקצאת המשתמש בכרטיס תת הפרויקט) * עלות שעת עבודה לעובד (עלות פנימית - אשר הוגדרה בהגדרת המשתמש, מדובר בעלות האחרונה שהוזנה למערכת). תוצאות יתקבלו בהתאם לתאריכי התקופה שביקשת.

11. שעות שבוצעו בתקופה – שעות מדווחות ע"י העובד בתקופה הנבחרת.

12. עלויות מחושבות לתקופה - שעות שבוצעו בתקופה (שעות מדווחות ע"י העובד בתקופה הנבחרת) * עלות שעת עבודה לעובד (עלות פנימית - אשר הוגדרה בהגדרת המשתמש, מדובר בעלות האחרונה שהוזנה למערכת).

13. סה"כ שעות שבוצעו עד כה - סה"כ השעות שבוצעו ע"י העובד בתת הפרויקט (כלל הדיווחים, לא רק בתקופה שנבחרת).

14. עלויות מחושבות לשעות שבוצעו עד כה - סה"כ שעות שבוצעו עד כה * עלות שעת עבודה לעובד (עלות פנימית - אשר הוגדרה בהגדרת המשתמש, מדובר בעלות האחרונה שהוזנה למערכת).

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk