עקוב

הגדרות מערכת - מודול שעות ופרוייקטים

הגדרות מערכת

** ניתן למצוא מידע על כל אפשרות בלחיצה על אייקון סימן השאלה הכחול בצדו השמאלי.

תפריט ההגדרות משמש לשינוי הגדרות רוחביות במערכת crm . כל שינוי שיבוצע בתפריט זה ישפיע על כלל המשתמשים במערכת crm . בכדי לבצע שינוי בהגדרות מודול השעות והפרויקטים גש ניהול מערכת  > הגדרות > אפשרויות ניהול שעות ופרויקטים.

אכוף הזנת שעות פרטנית - סימון תיבה זו לא תאפשר הזנת שעות באופן כללי בגיליון השעות השבועי, אלא יהיה צורך להיכנס לפירוט השעות (זכוכית המגדלת) ולהזין שם את שעות העבודה באופן מפורט.

השתמש באחוז השלמה לתת פרויקט בגיליון שעות - סימון תיבה זו תאפשר לנהל את אחוז השלמת תת הפרויקט על ידי מנהל הפרויקט. ניהול אחוז השלמת תת הפרויקט מאפשר להבין כיצד מתקדם הפרויקט בכללותו.

הזנת שעות באחוזים - בחירה באפשרות זו תעביר את מסך הזנת השעות השבועי להזנת אחוזים לדוגמא, עובד שעבד 4 שעות על פעילות מסוימת מתוך 8 שעות ביום, יזין 50% - המערכת תתרגם עבורו את העבודה לשעות.

חייב מנהל פרויקט לפרויקט - סימון תיבה זו יחייב בחירת מנהל פרויקט לכל פרויקט עם שמירתו.

השתמש בשעות כניסה ויציאה בגיליון שעות - בחירה באפשרות להזנת שעות כניסה ויציאה בגיליון שעות, תוסיף בגיליון השעות השבועי אפשרות להזין שעת כניסה ושעת יציאה כלליים לעובד בנוסף להזנת השעות על הפרויקטים השעות (שעון כניסה-יציאה).

השתמש בכפתור להזנת שעות כניסה ויציאה - בחירה בשימוש בכפתור להזנת שעות כניסה ויציאה יכולה להחליף את שעון הנוכחות בארגון. בחירה באפשרות זו תנעל את ההזנה הידנית של שעת הכניסה והיציאה, ותאפשר הזנה על ידי הקלקה על כפתור שיזין את הזמן הנוכחי של שעת הכניסה והיציאה בהתאם.

השתמש בכפתור להזנת שעות כניסה ויציאה במסך הערות מפורט - במידה וברצונך להגדיר כי בתוך חלונית הזנת השעות הפרטנית הזנת השעות תתבצע אך ורק ע"י לחיצה על כפתורי כניסה ויציאה ולא באופן ידני, גש לניהול מערכת > הגדרות > השתמש בכפתור להזנת שעות כניסה ויציאה במסך הערות מפורט.

רק מנהל מערכת יכול לעדכן זמני כניסה ויציאה - אם לא בחרת באפשרות זו, גם מנהל ארגוני של משתמשים אחרים יוכל לעדכן את זמני היציאה והכניסה שלהם.

ימי עבודה - שדה זה מגדיר את ימי העבודה ומשמש לחישובים בדוחות המערכת.

שעות תקן ליום -  כמות שעות העבודה ביום המוגדרות לעובד.

מועדים וחגים - באמצעות הגדרת חגים ומועדים ניתן להגדיר את מועדי החגים עבור דיווח השעות. ניתן להגדיר את תיאור המועד, תאריך המועד ואת שעות התקן ליום.
א. בחר את תאריך המועד/חג שברצונך לעדכן במערכת.
ב. ציין את שם המועד/חג.
ג. הגדר את שעות העבודה המאושרות למועד/חג זה.

אפשר פרויקט ותת פרויקט ברירת מחדל ללקוח - עם בחירת אפשרות זו יתווסף פרויקט ותת פרויקט באופן אוטומטי עבור כל לקוח חדש. תתי הפרויקטים הללו יהיו משויכים לכלל העובדים. במידה ומוגדר פרויקט ברירת מחדל ללקוח, יש למלא את השדות הבאים: שם הפרויקט, סוג הפרויקט ושם תת הפרויקט. פרטים אלו יקבעו כברירת מחדל עם הגדרת לקוח חדש.

גבול דיווח שעות אחורה (בימים) - מספר זה קובע עבור כמה ימים ניתן לדווח אחורה בגיליון השעות. למשל - 1 אומר שניתן רק על היום הנוכחי, 2 על היום ואתמול וכן הלאה.

חשב הערכת שעות לתת פרויקט מתוך הערכת שעות למשתמשים - סימון זה הופך את הערכת השעות לתת-פרויקט לשדה שלא ניתן לערוך אותו, והוא מחושב אוטומטית על-ידי חיבור הערכות השעות של המשתמשים המשויכים אליו.

הפעל התראות בגיליון שעות על בעיות בהזנת שעות - מפעיל התראות על אי התאמות בין שעות הכניסה והיציאה לדיווח השעות הפרטני, בתקופה המבוקשת. כל עוד ישנן התראות כאלה הן יוקפצו למשתמש פעם ביום, בכניסה הראשונה שלו לגיליון השעות.

מנהל רשאי לעדכן שעות של עובדיו - אם אפשרות זו נבחרה, מנהל רשאי לעדכן שעות של מי שתחתיו בעץ הארגוני (מודל ההרשאות). אחרת הוא רשאי רק לצפות בגיליון השעות של משתמשים אלו.

הוספת משתמש לתת פרויקט דורשת את אישרו - אם המנהל משייך משתמש לתת פרויקט, תוצג התראה על העניין בגיליון השעות של המשתמש, והוא יידרש לאשר אילו פרויקטים הוא רוצה להוסיף לתצוגת גיליון השעות שלו. אם אפשרות זו לא מסומנת, התת-פרויקט יוצג באופן אוטומטי למשתמש לאחר שיוכו.

 

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk