עקוב

דוחות מערכת - מודול שעות ופרוייקטים - חלק ב'

אחוז ניצול שעות לתת פרויקטים 

תצוגת נתונים: דוח סיכומי, המציג את סיכום דיווחי השעות של משתמשים במערכת crm לפי תת פרויקט. כל שורה בדוח מייצגת תת פרויקט אחד. ניתן לראות את הערכת השעות שניתנה לתת הפרויקט, את סה"כ השעות המדווחות בפועל, חריגה בין השניים במידה וקיימת וכן ניתן לראות על את כמות השעות אשר עליהם הוצאתי חיוב במודול החשבונות במערכת. במידה וקיימת חריגה בין הערכת השעות לשעות שחויבו בחשבון, ניתן יהיה לראות זאת בצורה נוחה בעמודה השמאלית.
חיתוך נתונים: לפי לקוח, פרויקט על סוגיו, תת פרויקט על סוגיו ומנהל.

התרעת שעות עבודה על פרויקטים ללא הסכמים לפי עובדים 

תצוגת נתונים: דוח זה מציג את סה"כ השעות שדווחו ברמת משתמש תחת הסכמים וכאלה אשר תת הפרויקט שעליהם דווחו השעות אינו מקושר להסכם במערכת crm .
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים ואחוז התרעה. אחוז התרעה מתייחס לסה"כ השעות ללא הסכם ביחס לסה"כ השעות שדווחו תחת הסכמים, במידה ואחוז ההתרעה שווה או גבוה מהאחוז שציינת, המשתמש יופיע בדוח זה, משמע יש לו אחוז גבוה יותר של שעות אשר מדווחות עבור תתי פרויקטים שלא משויכים להסכם מאשר לפרויקטים אשר משויכים להסכם.

התרעת עובדים שלא דיווחו מינימום שעות 

תצוגת נתונים: דוח סיכומי, המציג בכל שורה משתמש אשר לא דיווח מינימום שעות מסוים בתקופה נקובה.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים ומינימום שעות לתקופה.

דוח התקדמות פרויקט 

תצוגת נתונים: דוח סיכומי, המציג לכל פרויקט נבחר את סטטוס הביצוע של כל תת פרויקט. ניתן לראות מה הייתה הערכת השעות לתת הפרויקט, מה היו הדיווחים בפועל וכן מהו סטטוס תת הפרויקט. סטטוס התת פרויקט יקבע לפי תאריך סיום התת פרויקט ביחס לתאריך שהזנו בטווח התאריכים בשדה עד תאריך.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים, לקוח, פרויקט ותת פרויקט.

 

דוח חודשי מפורט לפרויקט

תצוגת נתונים: דוח מפורט, המציג דיווחי שעות יומי פר פרויקט.
חיתוך נתונים: לפי לקוח ומשתמש.

סיכום שעות לעובד (כולל עובדים שעזבו)

תצוגת נתונים: דוח סיכומי, המציג את סיכום דיווחי השעות של משתמשים במערכת לפי תת פרויקט. בלחיצה על זכוכית המגדלת לצד כל שורה יוצג למשתמש פירוט דיווחי השעות של כל תת פרויקט ומשתמש. דוח זה יציג גם משתמשים אשר דיווחו שעות עבור הפרויקט גם אם הם אינם פעילים יותר.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים, לקוח, פרויקט, תת פרויקט ומשתמש.

עובדים שלא מילאו שעות

תצוגת נתונים: דוח המציג את כלל המשתמשים שלא דיווחו שעות כלל בחודש הנבחר.
חיתוך נתונים: לפי חודש ושנה.

עובדים ללא שעות בטווח תאריכים

תצוגת נתונים: דוח המציג את כלל המשתמשים שלא דיווחו שעות כלל טווח התאריכים הנבחר.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים.

 סיכום שעות לפי סוג פרויקט נבחר

תצוגת נתונים: דוח סיכומי, המציג סיכום של דיווחי השעות לפי סוג הפרויקט הנבחר.
חיתוך נתונים: לפי חודש, שנה וסוג הפרויקט.

 

טבלת ציר - סיכום שעות לפי פרויקטים ועובדים לתקופה

תצוגת נתונים: דוח סיכומי, המציג סיכום דיווח שעות לפי משתמשים, העמודות מייצגות את הפרויקטים, כל שורה בדוח מייצגת משתמש.
חיתוך נתונים: לפי טווח תאריכים.

 

דוח הוצאות

תצוגת נתונים: דוח מפורט המציג את כלל דיווחי ההוצאות (אלה שדווחו תחת דיווח שעות פרטני בגיליון השעות).

חיתוך נתונים: לפי לקוח ומשתמש.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk