עקוב

דוחות מערכת - מודול שעות ופרוייקטים - חלק ג'

הסכמים המגיעים ל % ביצוע השעות המוגדרות

תצוגת נתונים: דוח סיכומי, כל שורה בדוח מייצגת הסכם ומציגה את הערכת השעות בהסכם (הערכת השעות בפרויקט\תת פרויקט לו הוגדר ההסכם), את השעות אשר הוצא עליהן חשבון והדיווחים בפועל. לצד השעות מוצגות גם העלויות בפועל וסכום הכסף לחיוב בחשבון.
חיתוך נתונים:
1. לפי הצג הסכמים המגיעים לאחוז משעות בפועל – לדוגמא: 10% מהשעות שדווחו שנמצאים תחת הסכם.
2. לפי אחוז שעות בחשבון מהערכת שעות בהסכם - לדוגמא: הוצאנו על 40% מהשעות בהסכם חשבונות.

חשבונות - חיובים מול עלות בפועל

תצוגת נתונים: כל שורה בדוח מייצגת חשבון. עמודת שעות בחשבון – מדובר בסה"כ דיווחי השעות + תוספות שלי במעמד הוצאת החשבון – סה"כ השעות שמופיעות בחשבון שלי. סכום בחשבון – סה"כ של כל החיובים (יכול להיות יותר מסוג חיוב אחד, כפי שהגדרתי בהסכם, לפי שעות, נסיעות, FIX), יש להבין שלא מדובר רק בסה"כ לפי השעות המדווחות. שעות בפועל – סה"כ השעות שדווחו בפועל ע"י העובדים לאותו חודש של החשבון. עלות בפועל – עלות של העובד בעבור החברה (ניתן להגדיר את המחיר עבור כל משתמש בהגדרות המשתמש)

תעריף ממוצע -  כמה הרווחתי לכל שעת עבודה, סכום בחשבון \ שעות בפועל. עמודה אחרונה (%) – אחוז רווחיות, סכום בחשבון \ עלות בפועל.

מראה לך את ההשוואה לגבי השעות - אך לא יודע לעשות חישוב של אחוז הכסף כחלק מפרויקט FIX.

חיתוך נתונים: לפי תאריך יצירת החשבון ו\או חיתוך לפי מנהל הפרויקט.

חשבונות - סיכום חיובים מול עלות בפועל

תצוגת נתונים: דומה לדוח הראשון, רק שמדובר בדוח סיכומי. כל שורה מייצגת הסכם. כל שורה סוכמת לפי תקופה את כל החשבונות של אותו הסכם (אם הסכם הוא חודשי, לאורך כל שנת 2011, אז הוא יסכום לי את הסכום של כל החודשים שאבקש ממנו). כלל העמודות – זהות בנתונים שלהם לדוח הראשון שפירטנו.
חיתוך נתונים: החיתוך מתבצע לפי תקופה (חודשים) ומנהל פרויקט.

חשבונות - הסכמים חדשים

תצוגת נתונים: רשימת ההסכמים החדשים במערכת crm .
חיתוך נתונים: לפי התאריך בו נוצר ההסכם ומנהל הפרויקט.

      חשבונות - טבלת ציר לפי תקופה 

תצוגת נתונים: דוח זה מציג רק חשבונות שכבר הופקו. מדובר בטבלת ציר, כל שורה בדוח מייצגת הסכם. העמודות מציגות פירוט לפי חודש והנתונים לכל חודש מייצגים סה"כ בחשבון לכל חודש.
חיתוך נתונים: לפי חודשים ומנהל פרויקט.

חשבונות - שעות מחויבות מול שעות בפועל לעובד

תצוגת נתונים: החיוב עוסק בשעות עבודה, רק על אלה שהופקו להם חשבון. כל שורה מייצגת חשבון. העמודות – זהות בנתונים שלהם לדוח הראשון שפירטנו.

חיתוך נתונים: החיתוך מבוצע לפי עובד וחודש רלוונטי, בדוח זה ניתן לבצע חיתוך לגבי כל משתמש במערכת crm ולא רק מנהל הפרויקט.

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

מופעל על ידי Zendesk